Privacybeleid Doeleman.nl

Dit is een privacy statement van Doeleman Logistiek B.V., gevestigd aan de Distributieweg 15, 2742 RB Waddinxveen. www.doeleman.nl (Hierna te noemen: Doeleman Logistiek B.V.).
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Doeleman Logistiek B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. In dit Privacy statement willen we een heldere en transparante uiteenzetting geven over hoe wij als bedrijf omgaan met persoonsgegevens en leggen we uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Overzicht persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij als bedrijf verwerken:
– Voor- en Achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens zodat we onze dienstverlening als bedrijf kunnen uitvoeren en actuele data aan onze klanten kunnen leveren die betrekking hebben onze diensten die we uitvoeren als logistiek dienstverlener. Wij vragen alleen gegevens op die wij nodig hebben voor de desbetreffende werkzaamheden of diensten. Kort samengevat verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– In contact te treden met onze directe- of indirecte klanten (afleveradressen, begunstigden)
– U te informeren over bijzonderheden, aanpassingen, wijziging van onze dienstverlening
– Om goederen bij u af te halen en/of af te leveren
– Het verzenden van informatieve e-mails
– Een correcte afhandeling van inkomend en uitgaand betalingsverkeer
– Onze bedrijfsvoering in algemene zin
Uw gegevens zullen niet voor een ander doel, dan welke hierboven zijn beschreven, worden gebruikt. Mocht hier in een uitzonderlijk geval wel sprake van zijn dan wordt u hier nadrukkelijk over geïnformeerd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw gegevens enkel met zogenaamde sub-verwerkers delen als dit verenigbaar is met de hierboven beschreven doelen en als dit voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is, wettelijk verplicht is, of als vanzelfsprekend kan worden beschouwd. Deze sub-verwerkers worden door ons geacht om te opereren conform de regel- en wetgeving zoals deze in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vastgelegd.

Beveiliging van gegevens

Binnen onze organisatie zorgen we ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast nemen we alle noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies en/of onbevoegde toegang tot gegevens tegen te gaan. Dit doen wij onder meer door onze systemen optimaal te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of ongeoorloofde openbaring van uw gegevens, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen via info@doeleman.nl.

Rechten mbt uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of door ons te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@doeleman.nl. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken we u vriendelijk contact met ons op te nemen via info@doeleman.nl. We zullen uw klacht met de meest uitvoerige zorg in behandeling nemen. Wij willen er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u verdere vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of dit Privacy statement, neem dan contact met ons op!
Doeleman Logistiek B.V.
Distributieweg 15
2742 RB Waddinxveen
Tel nr. 0180-391010
info@doeleman.nl